Tên Tiệm/Hộ kinh doanh/Cửa hàng/NPP/Công ty/
Kho/Điểm bán/Sản xuất/Vận chuyển
1. Phần mềm quản lý bán hàng thực
2. Phần mềm quản lý gian hàng online
3. Phần mềm gọi xe ôm công nghệ, ship hàng
4. Phần mềm kế toán:
* Theo thông tư 78, 88, 40 cho Hộ kinh doanh
* Theo thông tư 132 cho Doanh nghiệp siêu nhỏ
5. Thành viên dothithongminh1.vn
Chọn Loại Tiệm/Hộ kinh doanh/Cửa hàng/NPP/Công ty/Kho/Điểm bán/Sản xuất/Vận chuyển
Khi nhấn vào nút Mở cửa hàng có nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng của Hokinhdoanh.online